Informace o škole

Nejdříve něco z historie docházky dětí z Rudy do základní školy. 

Před rokem 1785 se chodilo do školy do Velkého Meziříčí, později se učilo soukromě v domě na Janovém poli do roku 1830. 

Základní škola v Rudě byla vystavena na místě starého kostela. Když bylo v roce 1887 zavedeno polodenní vyučování, bylo nutno školu roku 1891 rozšířit. Vyučovalo se v jedné třídě i 5 ročníků dohromady, což znamenalo několik desítek žáků. 

Od roku 1977 byla škola organizována jako dvoutřídní, kterou navštěvovali žáci 1. - 4. ročníku. 

Pro malý počet žáků od roku 1993 je škola jednotřídní pro děti 1. - 4. ročníku. 

Po ukončení 4. ročníku žáci přechází do 5. ročníku do základních škol ve Velkém Meziříčí.

V současné době škola pracuje pod vedením ředitelky Mgr. Jany Součkové. Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje školu 22 žáků.

 Na škole je rovněž zřízena od roku 2005 školní družina, kde mohou žáci navštěvovat různé kroužky např. vaření, angličtina, hra na zobcovou flétnu atd.