Základní škola

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Jana Součková
ředitelka
Mgr. Veronika Cahová
učitelka a vychovatelka školní družiny
Eva Hybášková
asistentka pedagoga