Měsíční plán školky

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU

V květnu pokračujeme s integrovaným blokem „Vítá jaro slůně, z kytiček se line vůně“.

 • Sdílíme zážitky z čarodějnic a z besídky
 • Povídáme si o svátku maminek, jaká je naše maminka, co vše pro nás dělá a čím bychom ji mohli potěšit
 • Vyrábíme pro maminky malé dárečky, kreslíme obrázky
 • Následně navážeme na téma ,,Moje rodina”
 • Rozvíjíme povědomí o koloběhu života, růstu a vývoji člověka
 • Rozvíjíme citové vazby, uvědomění si důležitosti rodiny a láskyplných vztahů
 • Povídáme si o domácích zvířátkách a jejich mláďátkách
 • Povídáme si o zvířátkách, která žijí v ZOO
 • Zdokonalujeme řečové schopnosti
 • Každý den cvičíme a hrajeme tématické pohybové hry, zlepšujeme jemnou a hrubou motoriku
 • Zařazujeme tématicky motivované logopedické chvilky (logopedické hry, artikulační a dechová cvičení, hry s rytmem a hlasem atd.)
 • Rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání
 • Tvoříme dle pokynů i dle vlastní fantazie
 • 11. 5. 2022 - zápis do MŠ
 • 25. 5. 2022 - Výlet do ZOO Jihlava
 • Pozorujeme přírodu kolem nás a díky teplejšímu počasí trávíme více času na dětském hřišti a v přírodě
 • Každé pondělí navštěvují předškolačky kroužek pompony
 • Každou středu mají předškoláci výtvarný kroužek a ve čtvrtky máme hravou formou anglický kroužek
 • Slavíme narozeniny a svátky dětí


CO NÁS ČEKÁ V DUBNU

V dubnu pokračujeme s integrovaným blokem „Vítá jaro slůně, z kytiček se line vůně“.

Začátkem měsíce se budeme těšit na Velikonoce. Dozvíme se, co vše je s tímto svátkem spojené. Budeme si povídat, zjístíme význam i typické zvyky a vyrobíme si různé dekorace.

 • Budeme poznávat domácí zvířátka a jejich mláďátka a dozvíme se něco o včeličkách.
 • Oslavíme DEN ZEMĚ, dozvíme se něco o recyklaci
 • 4. 4. - 6. 4. bude v Jupiter clubu ve VM JARNÍ VÝSTAVA, na které budou k vidění také výroby dětí z naší školky
 • 6. 4.  Předškoláci ,,Miniškola” v ZŠ
 • 8. 4. Předškoláci se budou společně se školáky účastnit přednášky na téma Velikonoce
 • 14. 4. Velikonoční prázdniny - MŠ uzavřena
 • 15. 4. - 18. 4. Velikonoční svátky - MŠ uzavřena
 • 25. 4. Přednáška o včelách
 • 28. 4. Čarodějnický rej
 • 29. 4.  v 15:00 hod. besídka pro maminky
 • Pozorujeme a užíváme si příchod jara
 • Každý den zařazujeme tématické pohybové chvilky
 • Rozvíjíme pozornost dětí, soustědění, paměť a logické myšlění
 • Prohlubujeme radost z běžných činností a ohleduplnost vůči ostatním
 • Zdokonalujeme předčtenářské a předmatematické dovednosti
 • Zařazujeme logopedické chvilky, grafomotorická cvičení
 • Kreslíme  a využíváme různé výtvarné techniky
 • Slavíme narozeniny a svátky dětíCO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU

V březnu pracujeme s integrovaným blokem „Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička” a pomalu přecházíme do integrovaného bloku „Vítá jaro slůně, z kytiček se line vůně“.

 • Pomaličku se nám už probouzí po zimě jaro
 • Pozorujeme změny počasí a svět kolem nás
 • Společně budeme hledat a poznávat znaky jara
 • 3. 3. 2022 proběhne v ZŠ sběr papíru, do kterého se i naše MŠ zapojí (více na nástěnce v MŠ)
 • Budeme si povídat o povolání a řemeslech - Práce šlechtí človíčka, to ví slon i včelička
 • 11. 3. 2022 nás čeká akce -  Exotická zvířata (vybíráme 80 Kč)
 • Budeme si povídat o knihách a pohádkách - Knihy, prosím neničte, slůně si je rádo čte
 •  Navštívíme místní knihovnu dne 17. 3. 2022
 • Dozvídáme se nové věci, učíme se nové básně, písně a říkanky s pohybem
 • Ve školce nadále probíhají aktivity pro předškoláky – pompony, Šikula (výtvarný kroužek) a angličtina
 • Předškoláci se pomalu připravují k zápisu
 • Poznáváme malá stvoření z okolí lesa, louky a vody – brouky, žáby, ptáky, myši a další zvířata
 • 22. 3.  2022 oslavíme ve školce Světový den vody
 • Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, čtenářskou a matematickou pregramotnost
 • Dbáme na dostatečný pohyb a rozvoj pohybových schopností
 • Prohlubujeme radost z běžných činností a ohleduplnost vůči ostatním
 • Zkoušíme nové výtvarné techniky a rozvíjíme dětskou představivost
 • Zařazujeme logopedické chvilky (motorika mluvidel, artikulační cvičení...)
 • Slavíme narozeniny a svátky dětí


CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU

V únoru pracujeme s integrovaným blokem ,,Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička”.

 • Pokračujeme s objevováním krás zimy a užíváme si zimní období
 • 4. 2. 2022 - pololetní prázdniny (MŠ uzavřena)
 • 7. 2. 2022 nás čeká Vesmírná show (vybíráme 100 Kč)
 • 14. 2. - 18. 2. 2022 - Jarní prázdniny (MŠ uzavřena)
 • Seznamujeme se se zimními sporty a vše, co k nim patří
 • Zdokonalujeme pohybové schopnosti, koordinaci těla
 • Zlepšujeme jemnou a hrubou motoriku
 • Zahrajeme si na sportovce a vyzkoušíme si zimní sporty u nás v MŠ
 • Dne 3. 2. 2022 nás čeká zimní olympiáda v MŠ
 • Chodíme ven a užíváme si zimní přírodu, stavíme sněhuláky, bobujeme apod.
 • Objevujeme nové poznatky o Vesmíru
 • Učíme se nové věci, básničky, písničky, zimní hry a pohybové říkanky
 • Zařazujeme výtvarné a tvořivé činnosti
 • Rozvijime matematickou a čtenářskou pregramotnost
 • Dozvíme se nové informace spojené s tradicí masopust
 • Užíváme si masopustní a karnevalové hrátky
 • Karneval u nás ve školce proběhne 25. 2. 2022
 • Zdokonalujeme sebeobsluhu a stolování
 • Učíme se respektovat a brát ohled na ostatní, motivujeme k přátelskému chování  
 • Slavíme narozeniny dětí narozené v únoru


CO NÁS ČEKÁ V LEDNU

V lednu pokračujeme s integrovaným blokem ,,Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička”.

 • V tomto období se seznamujeme s hlavními znaky zimního období, typickým počasím a vhodným oblékáním
 • Povídáme si o důležitosti krmení některých zvířátek v zimě (ptáčci, lesní zvířátka apod.)
 • Vedeme děti k samostatnosti i ke spolupráci ve skupinkách a k pomoci ostatním kamarádům
 • Učíme se správně volit oblečení dle počasí a ročního období, trénujeme samostatné oblékání
 • Užíváme si zimní sporty a dozvídáme se jaké existují
 • Seznamujeme se se svátkem Tří králů
 • Pomocí pohádek nahlížíme do světa kouzel a fantazie
 • Seznamujeme se s pohádkou O dvanácti měsíčkách a následně trénujeme roční období, měsíce a typické počasí a znaky k daným měsícům apod.
 • Pozorujeme zimní krajinu a užíváme si radovánek v přírodě
 • Zařazujeme logopedické chvilky
 • Učíme se nové tematické básničky, písničky, zimní smyslové i pohybové hry a výtvarné činnosti
 • Zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti
 • Upevňujeme třídní pravidla, hygienické a společenské návyky
 • Zdokonalujeme stolování – používání příborů u předškoláků, mladší děti správné držení lžíce
 • Slavíme narozeniny dětí


 CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI

V prosinci pokračujeme s integrovaným blokem ,,Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička”.

 • Těšíme se a připravujeme se na vánoční svátky 
 • Užíváme si příchod adventu, Mikuláše a Vánoc 
 • 2. 12. nás ve školce navštíví Mikuláš, čert a anděl 
 • V neděli 5. 12. v 15:00 hod. navštíví kostel sv. Jiljí v Rudě svatý Mikuláš. Účast dětí nahlaste ve školce 
 • 6. 12. budeme v MŠ tvořit z keramické hlíny
 • 7. 12. pojedeme s předškoláky do kina ve Velkém Meziříčí na pohádku Rozbitý robot Ron 
 • 8. 12. překvapení pro děti (rodiče se více dozví na nástěnce v šatně MŠ) 
 • 14. 12. autorské čtení s Janou Mifkovou. Divadelní představení ve škole 
 • 21. 12. beseda na téma Vánoce
 • Čekání na Vánoce si krátíme a pomalu přibližujeme pomocí školkového adventního kalendáře 
 • Užíváme si předvánoční období pomocí básniček, písniček, vyrábění, her a zajímavých zábavných úkolu, které jsou tématicky zaměřené 
 • Zimní radovánky v přírodě, krmíme ptáčky, pozorujeme svět kolem nás, všímáme si změn v počasí apod.
 • Při procházkách pozorujeme okolí, vánoční výzdoby v obci, vnímáme příchod zimy
 • Užíváme si radovánky na sněhu a se sněhem (jízda na bobech či kluzácích, stavění sněhuláků, koulování) a trénujeme bezpečné chování při zimních sportech a při chůzi venku (náledí apod.) 
 • Poznáváme vánoční tradice a zvyky 
 • Těšíme se z nadílky od Ježíška u nás ve školce 
 • Oslavy narozenin dětí narozených v prosinci


Co nás čeká v listopadu

V listopadu budeme pokračovat s integrovaným blokem ,,Slůně se raduje, podzim kolem čaruje” a pomalu přejdeme do integrovaného bloku ,,Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička”.

 • 1. 11. v MŠ proběhne focení nahlášených dětí (podzimní a vánoční) 
 • Podzimní radovánky 
 • Dušičky
 • Uspávání zvířátek, odlétání ptáčků do teplých krajů a co se děje se zvířátky, které tu zůstávají přes zimu
 • Krmení ptáčků 
 • Pouštění draka 
 • Sběr přírodnin a následné hraní a tvoření s nimi 
 • Trénování oblékání teplého oblečení 
 • Všímání si změn v přírodě, vnímání příchodu zimy 
 • Přivítáme Martina na bílém koni, těšíme se na zimu 
 • Trénování písní na akce ,,Rozsvícení vánočního stromu” 
 • Rozsvícení vánočního stromu v Rudě proběhne 26. 11. a v Jabloňově 27. 11., na těchto akcích vystoupíme společně se ZŠ Ruda 
 • Oslavy narozenin dětí narozených v listopadu 
 • Začneme se těšit na příchod Mikuláše


Co nás čeká v říjnu

V měsíci říjnu pokračujeme s integrovaným blokem ,,Slůně se raduje, podzim kolem čaruje”. V tomto období nás bude zajímat vše, co je typické pro barevný podzim.

 • První týden v říjnu věnujeme domácím mazlíčkům 
 • 4. 10. se zúčastníme akce v ZŠ Ruda, kterou navštíví paní policistka s policejním psovodem a služebním psem 
 • 4. 10. se půjdeme podívat na domácí mazlíčky našich školáků, neboť tento den mají ve škole Den zvířat 
 • 13. 10. nás navštíví pan starosta
 • 15. 10. nám žáci ZŠ Ruda zahrají dvě pohádky
 • 20. 10. návštěva místní knihovny
 • Společně budeme vyhledávat a poznávat znaky podzimu 
 • Zaměříme se na změny počasí, chování zvířátek v lese, na poli a na ptáčky 
 • Vnímáme, co se děje s přírodou na podzim a co můžeme dělat na podzim my 
 • Hraní a tvoření z přírodnin, pouštění draků
 • Seznámíme se s novými říkadly, básněmi a písněmi, budeme cvičit a hrát hry s podzimní tématikou 
 • Rozvíjení jemné a hrubé motoriky, učení se novým věcem 
 • Při pobytu venku budeme pozorovat přírodu, jak se mění a připravuje na zimu 
 • Oslavy narozenin dětí narozených v říjnu 
 • Divadlo žáků ze základní školy 
 • I nadále budeme vést děti k dodržování pravidel třídy a společenského soužití
 • V týdnu od 18. 10 - 22. 10. se budeme věnovat tématu Rozsvícení dýní/Halloween
 • 22. 10. Halloweenský rej v MŠ (děti mohou přijít v masce), navštívíme také ZŠ Ruda, ve které budou tento den slavit Halloween
 • 27. 10. a 29. 10. - podzimní prázniny a 28.10. - státní svátek


Co nás čeká v září

V měsíci září začneme s integrovaným blokem ,,Slůně se raduje, podzim kolem čaruje”. Témata pro tento měsíc jsme zvolili „Slůně a kamarádi - ve školce jsou spolu rádi” a „Ve školce jsem rád, slůně je můj kamarád”.

 • Adaptace na prostředí mateřské školy 
 • Vyrovnávání se s odloučením od maminky a tatínka 
 • Zvykání si na režim MŠ 
 • Seznamování se s kamarády, trénování správného chování mezi sebou 
 • Stanovení si pravidel soužití a bezpečnosti ve třídě, ve školce a venku 
 • Prohlubování hygienických a společenských návyků 
 • Osvojení si své značky, své místo u stolečku, lehátko, místo v šatně apod. 
 • Oslavy narozenin dětí narozených v měsíci září 
 • Navštěva pana starosty 
 • Podzim v zahrádce a na poli, vitamíny a pohádka O veliké řepě
 • Předškoláci se zúčastní koncertu v ZŠ Ruda a dětské mše v místním kostele


imageresize