Měsíční plán školky

Co nás čeká v říjnu

V měsíci říjnu pokračujeme s integrovaným blokem ,,Slůně se raduje, podzim kolem čaruje”. V tomto období nás bude zajímat vše, co je typické pro barevný podzim.

 • První týden v říjnu věnujeme domácím mazlíčkům 
 • 4. 10. se zúčastníme akce v ZŠ Ruda, kterou navštíví paní policistka s policejním psovodem a služebním psem 
 • 4. 10. se půjdeme podívat na domácí mazlíčky našich školáků, neboť tento den mají ve škole Den zvířat 
 • 13. 10. nás navštíví pan starosta
 • 15. 10. nám žáci ZŠ Ruda zahrají dvě pohádky
 • 20. 10. návštěva místní knihovny
 • Společně budeme vyhledávat a poznávat znaky podzimu 
 • Zaměříme se na změny počasí, chování zvířátek v lese, na poli a na ptáčky 
 • Vnímáme, co se děje s přírodou na podzim a co můžeme dělat na podzim my 
 • Hraní a tvoření z přírodnin, pouštění draků
 • Seznámíme se s novými říkadly, básněmi a písněmi, budeme cvičit a hrát hry s podzimní tématikou 
 • Rozvíjení jemné a hrubé motoriky, učení se novým věcem 
 • Při pobytu venku budeme pozorovat přírodu, jak se mění a připravuje na zimu 
 • Oslavy narozenin dětí narozených v říjnu 
 • Divadlo žáků ze základní školy 
 • I nadále budeme vést děti k dodržování pravidel třídy a společenského soužití
 • V týdnu od 18. 10 - 22. 10. se budeme věnovat tématu Rozsvícení dýní/Halloween
 • 22. 10. Halloweenský rej v MŠ (děti mohou přijít v masce), navštívíme také ZŠ Ruda, ve které budou tento den slavit Halloween
 • 27. 10. a 29. 10. - podzimní prázniny a 28.10. - státní svátek


Co nás čeká v září

V měsíci září začneme s integrovaným blokem ,,Slůně se raduje, podzim kolem čaruje”. Témata pro tento měsíc jsme zvolili „Slůně a kamarádi - ve školce jsou spolu rádi” a „Ve školce jsem rád, slůně je můj kamarád”.

 • Adaptace na prostředí mateřské školy 
 • Vyrovnávání se s odloučením od maminky a tatínka 
 • Zvykání si na režim MŠ 
 • Seznamování se s kamarády, trénování správného chování mezi sebou 
 • Stanovení si pravidel soužití a bezpečnosti ve třídě, ve školce a venku 
 • Prohlubování hygienických a společenských návyků 
 • Osvojení si své značky, své místo u stolečku, lehátko, místo v šatně apod. 
 • Oslavy narozenin dětí narozených v měsíci září 
 • Navštěva pana starosty 
 • Podzim v zahrádce a na poli, vitamíny a pohádka O veliké řepě
 • Předškoláci se zúčastní koncertu v ZŠ Ruda a dětské mše v místním kostele


imageresize