Měsíční plán školky

Co nás čeká v září

V měsíci září budeme pracovat s integrovaným blokem ,,Slůně se raduje, podzim kolem čaruje”.

 • Vytváření příjemné a pohodové atmosféry
 • Adaptace nových dětí
 • Seznámení se s prostředím třídy, MŠ a okolím naší školky
 • Poznávání se navzájem, získávání kamarádů
 • Sžíváme se s režimem MŠ, osvojíme si, co nás ve školce každý den čeká
 • Společně se podílíme na pravidlech a povídáme si, proč jsou důležitá
 • Upevňujeme si hygienické a společenské návyky
 • Vytváříme si rituály, které nás budou provázet po celý rok (při úklidu hraček, svolávání do kruhu apod.)
 • Trénujeme chůzi po schodech, chůze ve dvojicích na procházkách
 • Procvičujeme sebeobslužné dovednosti (oblékání, stolování atd.)
 • Pozorujeme přírodu pozdního léta
 • Vítáme podzim, pozorujeme podzimní přírodu, změny v počasí apod.
 • Podzimní radovánky
 • Oslavujeme narozeniny dětí narozených v září
 • 16. 9. 3D promítání Vesmír (předškoláci spolu se ZŠ)
 • 21. 9. Dětská mše v kostele sv. Jiljí v Rudě (prosíme, abyste děti do MŠ přivedli nejpozději v 7:45 hod.)
 • 28. 9. Státní svátek - MŠ je zavřena
 • 29. 9. Navštívíme místní knihovnuimageresize