Měsíční plán školky

Co nás čeká v květnu

V květnu pokračujeme s integrovaným blokem „Vítá jaro slůně, z kytiček se line vůně”.

 • Užijeme si „Čarodějnický týden"
 • Budeme si povídat o maminkách, oslavíme svátek maminek a připravíme jim malý dáreček
 • Trénujeme na besídku
 • Oslavíme Den včel a podíváme se s nimi do říše hmyzu
 • Poznáváme vztahy v rodině, upevňujeme kladný vztah k rodičům, vážíme si jejich péče a lásky
 • Společně oslavíme a užijeme si Den dětí
 • Poznáme děti z celého světa, rozvoj multikultury
 • Trénujeme samostatnost dětí při oblékání, hygieně a plnění pracovních úkolů
 • Rozvíjíme řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vnímání, naslouchání, porozumění)
 • Chodíme pravidelně ven, užíváme si teplých dnů a přírody kolem nás
 • Slavíme narozeniny a svátky dětí


 • 1. 5. Státní svátek (MŠ uzavřena)
 • 7. 5. Zápis do MŠ (v 17:00 hodin)
 • 8. 5. Státní svátek (MŠ uzavřena)
 • 10. 5. Besídka MŠ (15:00 hodin)
 • 15. 5. Klub Slůně
 • 28. 5. Sítotisk s Kopretinou


Co nás čeká v dubnu

V dubnu pokračujeme s integrovaným blokem „Vítá jaro slůně, z kytiček se line vůně“.

 • Vnímáme změny v přírodě, hlavní znaky nastávajícího jara podložené záměrným i náhodným pozorováním
 • Začneme nacvičovat na besídku pro maminky, vyrobíme dárečky
 • Přivítáme jaro, pozorujeme jarní přírodu a užíváme si teplé dny
 • Seznámíme se s domácími zvířaty a jejich mláďaty, jejich chovem
 • Oslavíme Den země, budeme poznávat naši planetu, životní prostředí, přírodu a recyklaci
 • S předškoláky pokračujeme ve výukovém programu ,,S Rozárkou do školy"
 • 1. 4. Velikonoční pondělí
 • 2. 4. Keramika s paní asistentkou Evičkou
 • 3. 4. Výukový program - Tajemný život mravenců
 • 3. 4. Klub Slůně
 • 8. 4. Domácí zvířátka
 • 15. 4. Divadlo se Šárkou - Pejsek a kočička
 • 22. 4. Program ,,Bzukot" (volnočasové středisko Dóza)
 • 22. 4. Zápis do ZŠ
 • 29. 4. Výroba mýdel (Kopretina)
 • 30. 4. Čarodějnický rej v maskách + stezka s úkoly


Co nás čeká v březnu

V březnu pokračujeme s integrovaným blokem „Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička” a pomalu přecházíme k integrovanému bloku „Vítá jaro slůně, z kytiček se line vůně“.

 • Pozorujeme pomalu probouzející se jaro, vnímáme přechod zimy do jara
 • Společně hledáme a pozorujeme znaky jara
 • Přivítáme přicházející jaro, seznamujeme se s jeho charakteristickými rysy, probouzíme       zvířátka a hmyz
 • Poznáváme 5 lidských smyslů
 • Budeme objevovat vesmír
 • Oslavíme březen - měsíc knih, poznáme pohádky, budeme vyvozovat ponaučení
 • Pomalu se začněme připravovat na Velikonoce, dozvíme se o tradicích, historii, pranostikách a něco pěkného si vyrobíme
 • Společnými silami připravíme výzdobu na Velikonoční strom v Rudě, který je každoročně ozdoben kraslicemi
 • Spolupodílíme se na Jarní výstavě v Jupiter Clubu
 • Každodenně zařazujeme tématicky motivované pohybové chvilky
 • Zařazujeme logopedická okénka, rozvíjíme grafomotoriku, čtenářskou a matematickou gramotnost, procvičujeme rytmizaci
 • Rozvíjíme řečové dovednosti dětí a prostorovou orientaci
 • Připravujeme se na zápis dětí do ZŠ
 • S předškoláky pracujeme pomocí výukového programu ,,S Rozárkou do školy“
 • Slavíme narozeniny a svátky dětí
 • 1. 3. Divadlo Maxipes Fík v Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí
 • 6. 3. Klub Slůně
 • 14. 3. Výukový koncert v ZŠ
 • 19. 3. Keramika s paní asistentkou Evičkou - přesunotu na 2. 4.
 • 20. 3. a 27. 3. Miniškola (předškoláci v ZŠ)
 • 21. 3. Navštívíme místní knihovnu
 • 28. 3. Velikonoční prázdniny
 • 29. 3. Státní svátek

Co nás čeká v únoru

V únoru pokračujeme s integrovaným blokem „Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička”.

 • Pokračujeme s objevováním krás zimy a užíváme si zimní období
 • Přiblížíme dětem život volně žijících zvířat v lese a okolí během zimního období
 • Budeme si povídat o lidském těle, o zdraví a nemocech
 • Blíže poznáme pět lidských smyslů
 • Zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti, samoobsluhu a hygienické návyky
 • Učíme se nové tématické básně a písně, tvoříme
 • Zařazujeme cvičení a rozcvičky, logopedické chvilky, artikulační a dechová cvičení
 • Učíme se respektovat a brát ohled na ostatní, motivujeme k přátelskému chovaní
 • Trénujeme správné držení tužek, nůžek a příborů
 • Slavíme narozeniny a svátky dětí
 • 2. 2. - Pololetní prázdniny (MŠ uzavřena)
 • 5. 2. - Výukový program z Dózy „Jak na bolístku”
 • 7. 2. - Klub Slůně
 • 12. 2. - 16. 2. - Jarní prázdniny
 • 23. 2. - Karneval ve školce

Co nás čeká v lednu

V měsíci leden pokračujeme s integrovaným blokem „Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička”.

 • Sdílíme zážitky z prožitých vánočních a novoročních svátků
 • Získáváme povědomí o tradici Tří králů - legenda, zajímavosti, charitativní sbírka apod.
 • Povídáme si o ,,Paní Zimě”, o ročních obdobích a o jejich charakteristických znacích
 • Učíme se správně volit oblečení dle počasí a ročního období, trénujeme samostatné oblékání
 • Pomocí pohádek a pohádkových příběhů nahlížíme do světa kouzel a fantazie
 • Seznamujeme se s pohádkou Rukavička
 • Vnímáme potřebu pomáhat některým zvířátkům v zimě
 • Pozorujeme zimní krajinu a užíváme si radovánky v přírodě
 • Seznamujeme se s některými volně žijícími ptáky v zimním období, dozvíme se, jak a proč je potřeba jim pomáhat
 • Poznáváme tradici Masopust
 • Přiblížíme dětem život volně žijících zvířat v lese a okolí během zimního období
 • Pozorujeme stopy zvířat a ptáku ve sněhu
 • Porovnáváme listnaté a jehličnaté stromy
 • Učíme se nové tematické básničky, písničky, zimní smyslové i pohybové hry
 • Výtvarné činnosti tématicky zaměřené a s využitím různých výtvarných technik
 • Rozvíjíme předmatematické a předčtenářské dovednosti
 • Pravidelně zařazujeme logopedické chvilky a cvičení
 • Zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti a stolování
 • Vedeme děti k samostatnosti i ke spolupráci ve skupinách a k pomoci ostatním kamarádům
 • Slavíme  narozeniny a svátky dětí
 • 3. 1. - Klub Slůně
 • 5. 1. - Policie v MŠ
 • 8. 1. - Bubnování s Jarys (Dóza)
 • 22. 1. - Ptáčci v zimě
 • 23. 1. - Smaltování lžiček (Kopretina)


Co nás čeká v prosinci

V prosinci budeme pokračovat s integrovaným blokem „Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička”.

 • Připravujeme se a těšíme se na vánoční svátky, prožíváme příchod adventu, Mikuláše a Ježíška
 • Čekání na Ježíška si krátíme školkovým adventním kalendářem
 • Nazdobíme si adventní věnec, tvoříme vánoční dekorace
 • Poznáváme a užíváme si adventní a vánoční zvyky a tradice
 • Povíme si o svátku svaté Barbory
 • Pozorujeme příchod zimy a vánoční výzdobu při procházkách
 • Užíváme si kouzelnou vánoční atmosféru, posloucháme koledy
 • Naučíme se nové tématické básničky, hry a písničky
 • Zdokonalujeme se v grafomotorice, pracovních listech a výtvarných dovednostech
 • Vytvoříme dárečky a přání pro rodiče
 • Poznáváme Vánoce všemi smysly
 • Slavíme narozeniny a svátky dětí narozených v prosinci


 • 1. 12. Rozsvícení vánočního stromu v Rudě od 17:30 hod. - vystoupení ZŠ a MŠ
 • 2. 12. Rozsvícení vánočního stromu v Jabloňově od 16:30 hod. - vystoupení ZŠ a MŠ
 • 5. 12. nás navštíví Mikuláš, anděl a čert
 • 6. 12. Klub Slůně
 • 7. 12. Zábava se Šárkou - Krteček a Vánoce
 • 18. 12. Vánoce v MŠ
 • 25. 12. - 2. 12. MŠ uzavřena, těšit se na Vás budeme 3. 1. 2024


Co nás čeká v listopadu

Budeme pokračovat s integrovaným blokem „Slůně se raduje, podzim kolem čaruje” a pomalu budeme přecházet do integrovaného bloku „Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička”.

 • Společně poznáváme  podzimní tradice a zvyky
 • Užíváme si podzimní atmosféru kouzel a světýlek
 • Přivítáme Martina na bílém koni 
 • Seznámíme se s různými druhy hub, jejich stavbou, životním cyklem a s pravidly při jejich sběru
 • Povídáme si o zvířátkách, která se připravují na zimní spánek a začínáme se těšit na příchod Mikuláše, anděla a čerta
 • Pozorujeme měnící se přírodu kolem nás
 • Zdokonalujeme stolování
 • Dohlížíme na správné držení tužek
 • Pomocí aktivit rozvijíme logické myšlení, trénujeme pozornost
 • Učíme se nové tématické básničky, hry a písničky
 • Rozvíjíme výtvarné a grafomotorické schopnosti
 • Zařazujeme tématické cvičení, jazykové chvilky, smyslové a pohybové hry
 • Upevňujeme pravidla MŠ, hygienické a společenské návyky
 • Připravujeme se na besídky - vystoupení na rozsvícení vánočních stromů
 • 1. 11. klub Slůně
 • 13. 11. Povídání o koních
 • 17. 11. Státní svátek - MŠ uzavřena
 • 21. 11. Akce z Kopretiny - vyrobíme si gelové svíčky
 • Slavíme narozeniny a svátky dětí narozených v listopadu


Co nás čeká v říjnu

V měsíci říjen budeme pokračovat s integrovaným blokem ,,Slůně se raduje, podzim kolem čaruje”.

 • Povídáme si o podzimu, pozorujeme podzimní přírodu
 • Vnímáme změny kolem nás včetně počasí
 • Společně budeme vyhledávat a poznávat znaky podzimu
 • Dozvíme se něco o stromech, co se s nimi děje na podzim a jak to mají některá zvířátka v tomto období (zimní spánek, odlétání do teplých krajů, zásoby před zimou apod.)
 • Pomocí draků procvičíme barvy a geometrické tvary
 • Vyřežeme si dýni, vyzdobíme školku
 • Každé úterý mají předškoláci výtvarný kroužek v ZŠ a ve čtvrtek máme chvilku s Hravou angličtinou
 • Denně si opakujeme dny v týdnu, roční období, měsíce a povídáme si o aktuálním počasí
 • Opakujeme pravidla a zavedené rituály MŠ
 • Trénujeme spolupráci a vhodné chování při skupinových úkolech
 • Oslavy narozenin a svátků dětí
 • 3. 10. Dětská mše v místním kostele, prohlídka varhanů
 • 4. 10. se půjdeme podívat na domácí mazlíčky našich školáků, neboť tento den slaví ve škole Den zvířat
 • 4. 10. Klub Slůně
 • 6. 10. Taneční tělocvik - DOCTOR DANCER (pro předškoláky společně se školáky)
 • 16. 10. Podzimní tvoření na plátna (Kopretina)
 • 19. 10. ,,Kdo chce s vlky výti” (společně se ZŠ)
 • 31. 10. Oranžový den


Co nás čeká v září

V měsíci září budeme pracovat s integrovaným blokem „Slůně se raduje, podzim kolem čaruje”.

 • 4. září  Zahájení nového školního roku
 • 6. září - Klub Slůně (od 15:30 do 16:30 hod.)
 • Adaptace nových dětí
 • Vytváření příjemné a pohodové atmosféry, pozitivní klima třídy
 • Seznámení se s prostředím třídy, s naší MŠ a s okolím školky
 • Poznávání se navzájem, získávání kamarádů, posilování přátelských vztahů
 • Sžívání se s režimem MŠ, osvojení si, co nás ve školce každý den čeká
 • Společně se podílíme na pravidlech a povídáme si, proč jsou důležitá
 • Upevňujeme si hygienické a společenské návyky
 • Vytváříme rituály, které nás budou provázet po celý rok (při úklidu hraček, svolávání do kruhu, režim dne apod.)
 • Trénujeme chůzi po schodech, chůze ve dvojicích na procházkách
 • Procvičujeme sebeobslužné dovednosti (oblékání, stolování atd.)
 • Pozorujeme přírodu pozdního léta, Babí léto a vítáme podzim
 • Den české státnosti (poznáváme hymnu, vlajku ČR a znak)
 • Povíme si o sv. Václavovi
 • Oslavujeme narozeniny a svátky dětí
 • Dětská mše v kostele v Jiljí v Rudě
 • 28. 9. Státní svátek - MŠ uzavřena


imageresize