Měsíční plán školky

Co nás čeká v prosinci

V prosinci budeme pokračovat s integrovaným blokem „Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička”.

 • Připravujeme se a těšíme se na vánoční svátky, prožíváme příchod adventu, Mikuláše a Ježíška
 • Čekání na Ježíška si krátíme školkovým adventním kalendářem
 • Nazdobíme si adventní věnec, tvoříme vánoční dekorace
 • Poznáváme a užíváme si adventní a vánoční zvyky a tradice
 • Povíme si o svátku svaté Barbory
 • Pozorujeme příchod zimy a vánoční výzdobu při procházkách
 • Užíváme si kouzelnou vánoční atmosféru, posloucháme koledy
 • Naučíme se nové tématické básničky, hry a písničky
 • Zdokonalujeme se v grafomotorice, pracovních listech a výtvarných dovednostech
 • Vytvoříme dárečky a přání pro rodiče
 • Poznáváme Vánoce všemi smysly
 • Slavíme narozeniny a svátky dětí narozených v prosinci


 • 1. 12. Rozsvícení vánočního stromu v Rudě od 17:30 hod. - vystoupení ZŠ a MŠ
 • 2. 12. Rozsvícení vánočního stromu v Jabloňově od 16:30 hod. - vystoupení ZŠ a MŠ
 • 5. 12. nás navštíví Mikuláš, anděl a čert
 • 6. 12. Klub Slůně
 • 7. 12. Zábava se Šárkou - Krteček a Vánoce
 • 18. 12. Vánoce v MŠ
 • 25. 12. - 2. 12. MŠ uzavřena, těšit se na Vás budeme 3. 1. 2024


Co nás čeká v listopadu

Budeme pokračovat s integrovaným blokem „Slůně se raduje, podzim kolem čaruje” a pomalu budeme přecházet do integrovaného bloku „Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička”.

 • Společně poznáváme  podzimní tradice a zvyky
 • Užíváme si podzimní atmosféru kouzel a světýlek
 • Přivítáme Martina na bílém koni 
 • Seznámíme se s různými druhy hub, jejich stavbou, životním cyklem a s pravidly při jejich sběru
 • Povídáme si o zvířátkách, která se připravují na zimní spánek a začínáme se těšit na příchod Mikuláše, anděla a čerta
 • Pozorujeme měnící se přírodu kolem nás
 • Zdokonalujeme stolování
 • Dohlížíme na správné držení tužek
 • Pomocí aktivit rozvijíme logické myšlení, trénujeme pozornost
 • Učíme se nové tématické básničky, hry a písničky
 • Rozvíjíme výtvarné a grafomotorické schopnosti
 • Zařazujeme tématické cvičení, jazykové chvilky, smyslové a pohybové hry
 • Upevňujeme pravidla MŠ, hygienické a společenské návyky
 • Připravujeme se na besídky - vystoupení na rozsvícení vánočních stromů
 • 1. 11. klub Slůně
 • 13. 11. Povídání o koních
 • 17. 11. Státní svátek - MŠ uzavřena
 • 21. 11. Akce z Kopretiny - vyrobíme si gelové svíčky
 • Slavíme narozeniny a svátky dětí narozených v listopadu


Co nás čeká v říjnu

V měsíci říjen budeme pokračovat s integrovaným blokem ,,Slůně se raduje, podzim kolem čaruje”.

 • Povídáme si o podzimu, pozorujeme podzimní přírodu
 • Vnímáme změny kolem nás včetně počasí
 • Společně budeme vyhledávat a poznávat znaky podzimu
 • Dozvíme se něco o stromech, co se s nimi děje na podzim a jak to mají některá zvířátka v tomto období (zimní spánek, odlétání do teplých krajů, zásoby před zimou apod.)
 • Pomocí draků procvičíme barvy a geometrické tvary
 • Vyřežeme si dýni, vyzdobíme školku
 • Každé úterý mají předškoláci výtvarný kroužek v ZŠ a ve čtvrtek máme chvilku s Hravou angličtinou
 • Denně si opakujeme dny v týdnu, roční období, měsíce a povídáme si o aktuálním počasí
 • Opakujeme pravidla a zavedené rituály MŠ
 • Trénujeme spolupráci a vhodné chování při skupinových úkolech
 • Oslavy narozenin a svátků dětí
 • 3. 10. Dětská mše v místním kostele, prohlídka varhanů
 • 4. 10. se půjdeme podívat na domácí mazlíčky našich školáků, neboť tento den slaví ve škole Den zvířat
 • 4. 10. Klub Slůně
 • 6. 10. Taneční tělocvik - DOCTOR DANCER (pro předškoláky společně se školáky)
 • 16. 10. Podzimní tvoření na plátna (Kopretina)
 • 19. 10. ,,Kdo chce s vlky výti” (společně se ZŠ)
 • 31. 10. Oranžový den


Co nás čeká v září

V měsíci září budeme pracovat s integrovaným blokem „Slůně se raduje, podzim kolem čaruje”.

 • 4. září  Zahájení nového školního roku
 • 6. září - Klub Slůně (od 15:30 do 16:30 hod.)
 • Adaptace nových dětí
 • Vytváření příjemné a pohodové atmosféry, pozitivní klima třídy
 • Seznámení se s prostředím třídy, s naší MŠ a s okolím školky
 • Poznávání se navzájem, získávání kamarádů, posilování přátelských vztahů
 • Sžívání se s režimem MŠ, osvojení si, co nás ve školce každý den čeká
 • Společně se podílíme na pravidlech a povídáme si, proč jsou důležitá
 • Upevňujeme si hygienické a společenské návyky
 • Vytváříme rituály, které nás budou provázet po celý rok (při úklidu hraček, svolávání do kruhu, režim dne apod.)
 • Trénujeme chůzi po schodech, chůze ve dvojicích na procházkách
 • Procvičujeme sebeobslužné dovednosti (oblékání, stolování atd.)
 • Pozorujeme přírodu pozdního léta, Babí léto a vítáme podzim
 • Den české státnosti (poznáváme hymnu, vlajku ČR a znak)
 • Povíme si o sv. Václavovi
 • Oslavujeme narozeniny a svátky dětí
 • Dětská mše v kostele v Jiljí v Rudě
 • 28. 9. Státní svátek - MŠ uzavřena


imageresize