Měsíční plán školky

Co nás čeká v červnu

V měsíci červen začínáme s integrovaným blokem „Hřeje letní sluníčko, slůně pálí maličko.”

 • 1. 6. Společně oslavíme Den dětí - navštíví nás Mickey mouse, zatančíme si, procestujeme svět (šipkovaná s úkoly) a užijeme si dětské hřiště
 • 6. 6. Výlet autobusem do knihovny ve Velkém Meziříčí (s programem)
 • 12. 6. Výukový program z Dózy „Léto v pohodě a bez úrazu”
 • 16. 6. Rozloučení s předškoláky v MŠ - pasování na školáky
 • Poznáváme děti z celého světa, rozvoj multikultury
 • Vnímáme změny v počasí, užíváme si letní dny
 • Dozvíme se něco o dopravních prostředcích, IZS, letních sportech, bezpečné chování versus nebezpečné situace, které nás mohou potkat
 • Povíme si, co nos čeká o prázdninách, na co se těšíme (dovolené, koupání, výlety atd.)
 • I nadále budeme pokračovat s výtvarným a anglickým kroužkem pro předškoláky
 • Budeme chodit do přírody, na hřiště a užívat si teplé dny
 • V teplých dnech můžete dětem dávat batůžky s pitím, které si s sebou budeme nosit na pobyt venku
 • Pomocí diskuzí rozvíjíme řečové schopnosti dětí, sdílíme své pocity, hrajeme tématické hry, učíme se nové básně a písně, zařazujeme logopedická okénka a tělovýchovné chvilky
 • Snažíme se děti motivovat a přirozenou cestou rozvíjet ve všech oblastech
 • Slavíme narozeniny dětí narozené v červnu, v červenci a v srpnu


Co nás čeká v květnu

V květnu pokračujeme s integrovaným blokem „Vítá jaro slůně, z kytiček se line vůně”.

 • 1. 5. Státní svátek  (MŠ uzavřena)
 • 3. 5. Klub Slůně (15:30 - 16:30 hod.)
 • 4. 5. Zápis do MŠ
 • 5. 5. Besídka v MŠ od 15:00 hod.
 • 8. 5. Státní svátek (MŠ uzavřena)
 • 29. 5. Oslavíme Den dětí - Cirkusová dílna
 • Společně oslavíme svátek maminek - připravíme pro ně dárečky, přáníčka a tématickou besídku
 • Poznáváme vztahy v rodině, upevňujeme kladný vztah k rodičům, vážíme si jejich péče a lásky
 • Poznáváme život malých živočichů kolem nás - život ve vodě, v lese i na louce
 • Pilně se připravujeme na besídku
 • Trénujeme samostatnost dětí při oblékání, hygieně a plnění pracovních úkolů
 • Rozvíjíme řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vnímání, naslouchání, porozumění)
 • Chodíme pravidelně ven, užíváme si teplých dnů a přírody kolem nás
 • Každý den opakujeme dny v týdnu, měsíce, roční období a počasí daného dne
 • Slavíme narozeniny a svátky dětí


Co nás čeká v dubnu

V dubnu pokračujeme s integrovaným blokem „Vítá jaro slůně, z kytiček se line vůně”.

 • Budeme se seznamovat s tradicemi a zvyky spojené s Velikonocemi
 • Naučíme se nové básně a písně, zahrajeme si tématické hry
 • Každý den budeme zařazovat pohybové chvilky
 • Rozvíjíme pozornost dětí, soustředění, paměť a logické myšlení
 • Zdokonalujeme předčtenářské a předmatematické dovednosti, kreslíme, tvoříme, zařazujeme logopedické chvilky a grafomotorická cvičení atd.
 • 4. 4. Zápis do ZŠ
 • 5. 4. Klub Slůně (15:30 - 16:30 hod.)
 • 7. 4. - Velký pátek a 10. 4. -  Velikonoční pondělí (MŠ je uzavřena)
 • Blíže poznáme vesnici, ve které je naše školka a seznámíme se s jejím okolím
 • Budeme si povídat o dopravních prostředcích, značkách a pravidlech silničního provozu
 • 17. 4. Výukový program z Dózy „Cestou s vestou"
 • 19. 4. Výukový program „Kdo chce s vlky výti" - zrušeno
 • 19. 4. Štěňátka a spaní s paní ředitelkou
 • Oslavíme Den Země, dozvíme se něco o životním prostředí, o přírodě a o recyklaci
 • S kouzelnou atmosférou Čarodějnic si procvičíme geometrické tvary, množství, barvy apod.
 • 28. 4. Čarodějnický rej
 • Slavíme narozeniny a svátky dětí


Co nás čeká v březnu

V březnu pokračujeme s integrovaným blokem „Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička” a pomalu přecházíme do integrovaného bloku „Vítá jaro slůně, z kytiček se line vůně”.

 • Pomaličku se nám už někde po zimě začíná probouzet jarní příroda
 • Pozorujeme změny počasí a svět kolem nás, vnímáme přechod ze zimy do jara
 • Společně budeme hledat a poznávat znaky jara
 • 3. 3. 2023 si ve školce užijeme karneval
 • Budeme si povídat o lidském těle, všemi smysly budeme poznávat 5 lidských smyslů
 • Probudíme jaro a zaměříme se na mláďátka zvířátek
 • 20. 3. Návštěva místní knihovny
 • Oslavíme březen - Měsíc knihy a 22. 3. Den vody
 • 22. 3. Výukový program z Dózy „Vyplouváme”
 • Začneme se připravovat na Velikonoce, dozvíme se o tradicích, historii, pranostikách, symbolech a něco pěkného si vyrobíme
 • Společnými silami připravíme výzdobu na Velikonoční strom v Rudě, který je každoročně ozdoben kraslicemi
 • Každý den zařazujeme tématické pohybové chvilky
 • Rozvíjíme pozornost dětí, soustředění, paměť a logické myšlení
 • Zdokonalujeme předčtenářské a předmatematické dovednosti
 • Zařazujeme logopedické chvilky, grafomotorická cvičení
 • Kreslíme  a využíváme různé výtvarné techniky
 • Slavíme narozeniny a svátky dětí
 • 27. 3. - 29. 3. můžete navštívit Velikonoční výstavu v Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí, kde vystavuje i naše školka


Co nos čeká v únoru

V únoru pokračujeme s integrovaným blokem „Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička”.

 • Pokračujeme s objevováním krás zimy a užíváme si zimní období
 • 3. 2. 2023 - Pololetní prázdniny (MŠ uzavřena)
 • Poznáváme Masopust a užíváme si karnevalové hrátky
 • Zaměříme se na různé profese a řemesla
 • Poznáváme lidské tělo
 • Zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti, samoobsluhu a hygienické návyky
 • Učíme se nové tématické básně a písně, zařazujeme logopedické chvilky a rozvíjíme ve všech oblastech
 • Učíme se respektovat a brát ohled na ostatní, motivujeme k přátelskému chovaní
 • Slavíme narozeniny a svátky dětí
 • 7. 2. 2023 - Výukový program „Až vyrostu, budu”
 • 8. 2. 2023 - Divadlo Maková panenka v JC VM (sraz na zastávce nejpozději v 7:20 hod. nebo ve školce nejpozději v 7:15 hod.)
 • 15. 2. - Navštíví nás policisté
 • 16. 2. - Pohádka masopustní (divadlo v ZŠ)
 • 20. 2. - 24. 2. - Pololetní prázdniny


Co nás čeká v lednu

 V měsíci leden pokračujeme s integrovaným blokem „Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička”.

 • Sdílíme zážitky z prožitých vánočních a novoročních svátků
 • Získávání povědomí o tradici Tří králů - legenda, zajímavosti, charitativní sbírka apod.
 • První středa v měsíci 4. 1. - Klub Slůně
 • 6. 1. prohlídka betlému v místním kostele
 • Povídáme si o ,,Královně zimě”, o ročních obdobích a jejich charakteristických znacích
 • Učíme se správně volit oblečení dle počasí a ročního období, trénujeme samostatné oblékání
 • Užíváme si zimní sporty a poznáváme jaké existují
 • Dozvíme se, kde je zima celý rok - Arktida a Antarktida
 • Pomocí pohádek nahlížíme do světa kouzel a fantazie
 • Seznamujeme se s pohádkou Boudo, budko a společně si pohádku zkoušíme zahrát
 • Vnímáme potřebu pomáhat některým zvířátkům v zimě
 • Pozorujeme zimní krajinu a užíváme si radovánek v přírodě
 • Učíme se nové tematické básničky, písničky, zimní smyslové i pohybové hry
 • Výtvarné činnosti tématicky zaměřené s využitím různých výtvarných technik
 • Rozvíjíme předmatematické a předčtenářské dovednosti
 • Pravidelně zařazujeme logopedické chvilky a cvičení
 • Zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti
 • Vedeme děti k samostatnosti i ke spolupráci ve skupinkách a k pomoci ostatním kamarádům
 • Upevňujeme třídní pravidla, hygienické a společenské návyky
 • Zdokonalujeme stolování – používání příborů u předškoláků, mladší děti správné držení lžíce
 • Slavíme  narozeniny a svátky dětí
 • 25. 1. Program „Pejsek není hejsek"
 • 31. 1. Výlet do Balin s MŠ Dolní Heřmanice


Co nás čeká v prosinci

V prosinci budeme pokračovat s integrovaným blokem „Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička”.

 • Připravujeme se a těšíme se na vánoční svátky, prožíváme příchod adventu, Mikuláše a Ježíška
 • Čekání na Ježíška si krátíme otevíráním kapsiček v našem adventním kalendáři
 • Vyrobíme si adventní věnec, vánoční dekorace, výzdobu
 • Poznáváme a užíváme si adventní a vánoční zvyky a tradice
 • 5. 12. nás navštíví Mikuláš, anděl a čert
 • Povíme si o svátku svaté Barbory, nařežeme si větvičky z ovocných stromů a budeme sledovat, zda nám vykvetou
 • Pozorujeme příchod zimy a vánoční výzdobu při procházkách
 • Užíváme si kouzelnou vánoční atmosféru, posloucháme a zpíváme koledy
 • Naučíme se nové tématické básničky, hry a písničky
 • Zdokonalujeme se v grafomotorice, pracovních listech a výtvarných dovednostech
 • Vytvoříme dárečky a přání pro rodiče
 • Poznáváme Vánoce všemi smysly
 • Upečeme si perníčky a cukroví, ochutnáváme čerstvé i sušené ovoce
 • Snad nás i navštíví Ježíšek a přinese nám stromeček a nějaké dárečky do školky
 • Slavíme narozeniny a svátky dětí narozených v prosinci
 • 7. 12. Klub Slůně
 • 23. 12. - 1. 1. 2023 MŠ uzavřena


Co nás čeká v listopadu

V měsíci listopadu budeme pokračovat s integrovaným blokem „Slůně se raduje, podzim kolem čaruje” a pomalu budeme přecházet do integrovaného bloku „Přišla zima, zimička, slůně hřeje šálička”.

 • 1. 11. pojedeme linkovým autobusem do organizace Chaloupky ve Velkém Meziříčí, kde nás čeká program „Jeřabinka Klementýnka”
 • Společně poznáváme podzimní tradice a zvyky (Halloween, Dušičky, Rozsvícení dýní)
 • Užíváme si podzimní atmosféru kouzel a světýlek, pozorujeme okolí
 • Vydlabeme si dýni
 • Společně přivítáme Martina na bílém koni a projdeme si Svatomartinskou cestu
 • Povídáme si o zvířátkách, která se připravují na zimní spánek a začínáme se těšit na příchod Mikuláše, anděla a čerta
 • Pozorujeme měnící se přírodu kolem nás
 • Zdokonalujeme stolování
 • Dohlížíme na správné držení tužek
 • Učíme se nové tématické básničky, hry a písničky
 • Rozvijíme výtvarné a grafomotorické schopnosti
 • Zařazujeme tématická cvičení, jazykové chvilky, pohybové a smyslové hry
 • Upevňujeme pravidla MŠ, hygienické a společenské návyky
 • Připravujeme se na besídky - vystoupení na rozsvícení vánočních stromů
 • 2. 11. - klub Slůně
 • 16. 11. - Muzikoterapie
 • 17. 11. - státní svátek - MŠ uzavřena
 • 22. 11. - výukový program „Bystři smysly“
 • 25. 11. - vánoční focení přihlášených dětí
 • 25. 11. - rozsvícení vánočního stromu v Rudě v 17:30 hod.
 • 26. 11. - rozsvícení vánočního stromu v Jabloňově 16:30 hod.
 • Slavíme narozeniny a svátky dětí narozených v listopadu


Co nás čeká v říjnu

V měsíci říjnu budeme pokračovat s integrovaným blokem „Slůně se raduje, podzim kolem čaruje”.

 • Učíme se o podzimu, pozorujeme podzimní přírodu
 • Společně vnímáme změny kolem nás včetně počasí
 • 4. 10. se půjdeme podívat na domácí mazlíčky našich školáků, neboť tento den mají ve škole Den zvířat
 • Společně budeme vyhledávat a poznávat znaky podzimu
 • Pomocí smyslů budeme poznávat ovoce a zeleninu
 • Dozvíme se o důležitosti jíst ovoce a zeleninu - vitamíny
 • V ,,šípkovém týdnu” si zdramatizujeme pohádku „O Šípkové Růžence“
 • Dozvíme se něco o stromech, co se s nimi děje na podzim a jak to mají některá zvířátka v tomto období (zimní spánek, zásoby apod.)
 • Vyřežeme si dýni
 •  31. 10. Halloweenský den v MŠ v kostýmech
 • Chystáme podzimní výstavu naší školky do Jabloňova
 • 28.10. Státní svátek – MŠ zavřena
 • Každé pondělí mají předškoláci výtvarný kroužek v ZŠ a ve čtvrtek chvilku s Hravou angličtinou
 • Každý den si opakujeme dny v týdnu, roční období, měsíce a povídáme si o aktuálním počasí
 • Opakujeme pravidla a zavedené rituály MŠ
 • 5.10. se poprvé sejdeme v našem klubu Slůňat s budoucími školkáčky
 • Každý den zařazujeme tématické pohybové chvilky
 • Učíme se nové básně a písně
 • 13. 10. nás navštíví pan Hrubec se svým dřevěným divadlem
 • 20.10. si budeme povídat o mezinárodním dnu stromů
 • 21.10. nás v MŠ čeká vánoční focení - odloženo na 25. 11.
 • Oslavujeme narozeniny a svátky dětí


Co nás čeká v září

V měsíci září budeme pracovat s integrovaným blokem „Slůně se raduje, podzim kolem čaruje”.

 • Vytváření příjemné a pohodové atmosféry
 • Adaptace nových dětí
 • Seznámení se s prostředím třídy, MŠ a okolím naší školky
 • Poznávání se navzájem, získávání kamarádů
 • Sžíváme se s režimem MŠ, osvojíme si, co nás ve školce každý den čeká
 • Společně se podílíme na pravidlech a povídáme si, proč jsou důležitá
 • Upevňujeme si hygienické a společenské návyky
 • Vytváříme si rituály, které nás budou provázet po celý rok (při úklidu hraček, svolávání do kruhu apod.)
 • Trénujeme chůzi po schodech, chůze ve dvojicích na procházkách
 • Procvičujeme sebeobslužné dovednosti (oblékání, stolování atd.)
 • Pozorujeme přírodu pozdního léta
 • Vítáme podzim, pozorujeme podzimní přírodu, změny v počasí apod.
 • Podzimní radovánky
 • Oslavujeme narozeniny dětí narozených v září
 • 16. 9. 3D promítání Vesmír (předškoláci spolu se ZŠ)
 • 21. 9. Dětská mše v kostele sv. Jiljí v Rudě (prosíme, abyste děti do MŠ přivedli nejpozději v 7:45 hod.)
 • 28. 9. Státní svátek - MŠ je zavřena
 • 29. 9. Navštívíme místní knihovnuimageresize