Měsíční plán školy


Měsíční plán 

KVĚTEN                              

              11. 5.   BESÍDKA KE DNI MATEK

              17. 5.   NÁVŠTĚVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VELKÉ BÍTEŠI

              19. 5.   DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

              24. 5.   PYŽAMOVÝ DEN

             29. 5.   OSLAVA KE DNI DĚTÍ

             11. 5.   PLAVÁNÍ

             18. 5.   PLAVÁNÍ

             25. 5.   PLAVÁNÍ