Měsíční plán školy


Měsíční plán 

KVĚTEN                              9. 5.   Besídka ke DNI MATEK v 16.00 hodin

                                       - po besídce bude probíhat vernisáž kroužku Šikula na půdě školy

                            10. 5.  Jan Hanko ve škole

                            10. 5.   Není družina (z důvodu školení zaměstnanců). Konec výuky a odchod domů v 13.00 hodin

                            13 .5.   Výlet do Velkého Meziříčí na PROJEKT KNIHA. Poté večeře v restauraci. 

                                          Sraz v 16.45 před kinem. Konec ve 20.30 hodin před kostelem.

                   16. - 18. 5.   Adaptační výuka 4. ročníku v ZŠ Oslavická

                            19. 5.   Vernisáž pro veřejnost od 8.00 hodin do 11.00 hodin

                            20. 5.    Den naruby

                            24. 5.    Pyžamový den

                            25. 5.   Výlet do ZOO Jihlava. Odjezd v 8.00 hodin, návrat ve 14.00 hodin