Dokumenty

  • Aktuality

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 


v sekci DOKUMENTY jsou k seznámení tyto řády: 


 • Školní řád,

• Vnitřní řád školní jídelny,

• Vnitřní řád školní družiny. 


Další dokumenty, včetně těchto, jsou vyvěšeny v šatně školy.