Poděkování

  • Aktuality

Děkujeme mamince Markétě Tomanové, která každý rok věnuje do školní knihovny krásné knihy. V letošním roce nám zakoupila knihu O VESMÍRU (Planetarium). 

Dále děkujeme všem rodičům, kteří jakýmkoliv způsobem podporují naší školu.