Rodinář kraje Vysočina

  • Aktuality

Srdečně Vás zveme na další Rodináře Kraje Vysočina  

s lektorkou MUDr. Mgr. Kristýnou Drozdovou, Ph.D. 

Ve dvou Rodinářích si budeme povídat o emocích, které ať chceme, nebo ne, ovlivňují náš život i život našich dětí. Štěstí, smutek, znechucení, strach, překvapení, hněv… to je šest základních emocí, které mají vliv na naše chování a komunikaci s okolím.  To jak s emocemi zacházíme my dospělí se výrazně projeví v tom, jak je budou poznávat naše děti a jak se nimi „poperou“. I v tomto případě platí, že děti napodobují své rodiče. Proto začneme s emocemi u dospělých a ve druhém Rodináři se budeme věnovat emocím u dětí.

Odkaz na Rodinář Tajemství našich emocí: ZDE                                                                

Rezervace předem není nutná, množství účastníků je neomezené. Rodináře jsou zdarma.