STÁVKA 27. 11. 2023

  • Aktuality

Vážení rodiče, 

změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím, pečuje o budoucí generace. 

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné. 

Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční. 

Ve stávce škol nejde o platy pedagogických pracovníků. Jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří jsou v době inkluze pro děti nepostradatelnou oporou. Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst sekretářek, ekonomů, školníků, uklízeček, kuchařek a dále pokles jejich platů. 

Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik poctivé práce tito lidé odvádí a jak nedostatečně jsou platově ohodnoceni. Již nyní mají ředitelé škol problém na tyto pozice sehnat zaměstnance spolehlivé a zodpovědné. Nápad, přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele, považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek. 

Se stávkou souhlasíme. Do naší školy chodí pouze děti a žáci prvního stupně. Uvědomujeme si, že pokud bychom se chtěly zúčastnit stávky, některým rodičům bychom způsobily velké komplikace. Proto jsme se rozhodly, že  27.11. 2023 stávkovat nebudeme.  

                                                                                                                                                            Zaměstnanci ZŠ a MŠ Ruda