Doučování žáků

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národní plán obnovy 

 

Od 1. 10. 2022 do 30.6. 2023 Základní škola a mateřská škola Ruda, příspěvková organizace čerpá finanční prostředky z programu Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národní plán obnovy v celkové výši 6 000 Kč, z kterého hradí tuto aktivitu: doučování potřebných žáků v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. 

 

Cíl této aktivity: zmírnění negativních dopadů výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID - 19 u žáků.  

 Předpokládané výsledky aktivity: zlepšení prospěchu žáků, získání základních přehledů v tématech u žáků, schopnost žáků navázat na další očekávané znalosti

 1628858805-1628858805157