Moderní formy výuky ZŠ Ruda

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001393


Od 1. 9. 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.


Z finančních prostředků v celkové výši 231.752,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


PLAKÁT