Moderní formy výuky ZŠ Ruda

registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017255


Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy č.02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 215.871,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Badatelský klub pro žáky
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Školní asistent
  • Projektové dny ve škole

1628858805_1628858805157