Ovoce, zelenina, mléko do škol

Plakat1Již od roku 2009 jsme schváleným dodavatelem projektu "Ovoce a mléko do škol" a v rámci tohoto projektu budeme ovoce a zeleninu do škol dodávat.

Tento program vyhlašuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) a jeho cílem je podpořit stravovací návyky dětí na základních školách.

Jednou z našich vizí je změnit stravovací zvyklosti soudobé společnosti a pomoci dětem navyknout si na každodenní příjem ovoce a zeleniny. Ty mají být trvalou složkou naší stravy a zaručit dětem správný růst, vývoj a podporovat zdraví. Snad každý tuší, že podle jídelníčku žáků se nepřímo odvíjí například i jejich aktivita ve škole.

Při každé dodávce se snažíme vytvořit takovou skladbu balíčků, které by byly nejen zdravé, ale pro děti i zajímavé, bohaté na obsah vitamínů a chutné. Na základě provedených výzkumů a 5 let praxe už víme, co dětem nejvíce chutná, a o co budou opravdu konzumovat!