Podpora společného vzdělávání ZŠ Ruda

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009612


Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.


Z finančních prostředků v celkové výši 456.928,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora ZŠ
  • Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce
  • Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den mimo školu
  • Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK
  • Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her

1628858805_1628858805157