ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ

Moje, tvoje, naše škola, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/…382

 

Od 1. 9. 2022 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 752.710,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

- Školní asistent MŠ

 

- Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

 

- Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

 

- Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

 

- Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD

 

- Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD