Informace z družiny

Vychovatelka školní družiny: Mgr. Veronika Cahová

Provozní doba: 

pondělí - pátek
odpolední družina: 11.40 hod. - 15.00 hod.


Pololetní výše úplaty je stanovena: 250 Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.


PO: Flétna (prosíme zakoupit flétnu, noty: Hrátky s flétnou písničkami a pastelkami)kn-hratky-s-fletnou-pisnickami-a-pastelkami

ÚT: Výtvarný kroužek

ST: Vědátor (lichý týden) /Retrohrátky (sudý týden)

ČT: Vaření 

: Hry